Contact Us


Address: Xiangyang Industrial Park, Yueqing Wenzhou, Zhejiang, P.R.China

Tel: +86-577-62084166

Fax: +86-577-62624108
     
Info:      info@obohos.com
WeChat: